<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, April 17, 2007

Annabelle Rama, masaya sa tagumpay ng Lupin

Kahapon bumalik ng bansa si Annabelle Rama kasama ang mister na si Eddie Gutierrez, anak na si Ruffa Gutierrez-Bektas at mga apong sina Lorin at Venice.

Nag-enjoy raw sila sa kanilang bakasyon lalo na’t kasama nila ni Tito Eddie si Ruffa at ang kanilang mga apo.

Lalong sumaya si Bisaya dahil sa airport pa lang ay marami na ang nagko-congratulate sa kanya dahil sa tagumpay ng Lupin.

Pati raw mga taga-immigration at custom ay nagsabing nanonood sila ng Lupin.

"Naku, kahit pagod sa mahabang biyahe at sa kaaalaga kina Lorin at Venice, masaya pa rin ako dahil marami ang pumuri sa Lupin at talagang sinusubaybayan pa raw nila," sey ni Bisaya.

May isang ale rin sa airport na nagsabi kay Bisaya na ang anak pa rin niyang si Richard Gutierrez ang hari ng primetime shows dahil sa mataas na ratings ng Lupin.

"Syempre naman, nakatutuwa ‘yung mga ganoong papuri sa Lupin at kay Chard. Bilang nanay, proud ako sa anak ko. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumusuporta sa Lupin," sey ni Bisaya.

Dahil sa tagumpay ng Lupin, pupunta raw si Bisaya sa Cebu

para magdasal at magpasalamat sa Sto. Niño roon.

Devotee kasi ng Sto. Niño sa Cebu si Bisaya at bago siya umalis papuntang Amerika ay ipinagdasal na niya roon ang Lupin. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites