<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, April 20, 2007

Bing Loyzaga, na offend kay Gladys Guevarra

Tiningan ng Startalk ng reaksyon si Bing Loyzaga tungkol sa interview ni Gladys Guevarra na lumabas sa S-Files noong Linggo.

Nilinaw ni Bing na hindi reaksyon ang sasabihin niya tungkol sa isyu nina Gladys at Janno Gibbs. Gusto lang niyang magsalita para sa kanyang mga anak.

"Matagal na kasing patay iyung isyu. Bakit binubuhay na naman?" simula ni Bing na aba-la sa pagpu-promote sa bagong teleserye ng GMA 7 na Sinasamba Kita.

"Natatanong na kasi ang mga bata, at apektado sila. Sinagot na ‘yan noon ni Janno, sina-got ko na rin at sa totoo lang, last year pa ‘yan, eh! Bakit nagsalita na naman? Wala namang isyu, ah?!

"Iyung sinasabi niyang na-offend siya, na-offend din ako para sa mga anak ko. Syempre, ang suporta ko, kay Janno rin."Kung na-offend siya sa mga sinasabing punchlines ni Janno, madali kaming tawagan. She knows that.

"May communication naman, eh. Hndi na kailangang magpa-interview pa.

"Kung na-offend siya sa punchlines na iyun, na-offend din ako sa mga sinasabi niya sa interview," mahinahong pahayag ni Bing.

"Hindi naman si Janno lang ang kalaban niya rito, dahil kahit paano, asawa ko ang tao, may mga anak kami, involved ako."

Dati raw ay nagti-text sa kanya si Gladys at maayos daw ang komunikasyon nila. Ang buong akala niya ay tapos na ang isyu.

Nagulat na lang si Bing nang biglang may narinig na naman siya kay Gladys sa matagal nang isyung iyan.

Sana raw ay tapos na talaga at wala nang sabihin pa uli si Gladys. Ang inaalala ni Bing ay ang kanyang mga anak na naiintindihan na raw ang mga nangyayari.

Nilinaw rin ni Bing sa Startalk na wala nang dapat asahang annulment.

"Definitely, walang annulment. Walang abu-gado kaming kakausapin para sa annulment," deretsahang pahayag ni Bing.

Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay maganda raw ang relasyon nila ni Janno at ayaw pa niyang sabihing sa balikan ang ending nito. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites