<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, April 23, 2007

Bing Loyzaga, naghamon kay Gladys Guevarra

Naghahamon si Bing Loyzaga kay Gladys Guevarra na ilabas nito ang sinasabing ‘bomba’ tungkol sa asawa niyang si Janno Gibbs.

Siya rin ay maglalabas daw ng ‘bomba’ na ikaka-shock umano ng komedyana.

Sumabog ang pananahimik ni Bing sa huling maanghang na apela ni Gladys kay Janno, lalo na ang pakiusap nitong huwag na itong gamiting punchline ng actor-singer sa mga TV show nito.

Sey ni Bing, luma ang isyung ibinabato ni Gladys.

Base sa natatandaan ni Bing, nag-text na si Gladys kay Janno tungkol dito at nalaman na ng mister niya na ayaw na ni Gladys na i-punchline siya ni Janno.

Tumugon si Janno na hindi na niya ito ipa-punchline.

Nag-text daw uli si Gladys ng hindi maganda pero hindi na iyon sinagot ni Janno.

Alam ni Bing na nagkaliwanagan na sina Janno at Gladys. Naloka si Bing sa himutok ng komedyana na lumabas sa S Files noong nakaraang Linggo.

"Kung ano ang pamana niyang sinasabi kay Janno, sige, ibato niya. Hintayin naman niya ang pamana ko.

"I have to protect Janno because he’s still my husband and I have my children to protect. Baliktarin mo man ang mundo, asawa pa rin ako. I know my rights. Ano naman ang rights nila? ‘Di ba?

"Sana, huwag nang buhayin ang patay na issue, hindi pa All Souls’ Day, ‘no! Jurassic na ‘yang issue na ‘yan," pahayag ni Bing, na kasama sa cast ng sinenobelang Sinasamba Kita ng GMA 7. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites