<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 11, 2007

Ehra Madrigal comfortable na in swimsuit

Noong una ay hindi type ni Ehra Madrigal na palagi siyang naka-swimsuit sa mga eksena niya sa Lupin, pero later on ay naging comfortable na siya dahil wala raw siyang magagawa at ‘yun ang kailangan sa kanyang mga eksena.

"Kahit maraming nagsasabing sexy ako, nahihiya pa rin po akong magbilad ng katawan. No’ng mag-offer nga po ang FHM sa akin last year na mag-cover sa kanilang magazine, nilakasan ko na lang ang loob ko dahil alam ko pong malaki ang maitutulong no’n sa career ko.

"Saka sabi po ni Tita Annabelle (Rama, her manager), may katawan naman daw po ako, kaya huwag na raw po akong mahiya na ipakita ‘yon," pahayag ni Ehra.

Malaki ang pasasalamat ni Ehra sa break na ibinigay sa kanya ng GMA 7 sa Lupin.

"Noong sabihin po ni Tita Annabelle sa akin na kasama po ako sa Lupin, natuwa po ako. Lalo po akong natuwa dahil maganda ang role ko," sabi ni Ehra.

Sa ngayon ay panay ang taping ni Ehra para sa Lupin. Medyo hirap lang siya dahil wala pa siyang sariling sasakyan.

"Kinausap ko na po si Tita Annabelle at baka bumili na po ako ng sasakyan. Kahit second hand lang at huhulug-hulugan ko muna," pahayag ng dalaga.

Noong bata pa raw siya ay napakarami nilang sasakyan at hatid-sundo siya sa eskuwelahan, pero na-down daw ang negosyo ng nanay niyang si Karla Kalua (sexy star noong 80’s) at naghirap sila.

"Ang pangarap ko po eh makatulong ako sa Mommy ko. Gusto ko talaga eh makakuha ng place kung saan pwede po kaming magsama-sama ng Mommy ko, pati na rin si Michelle (Madrigal, younger sister niya at contract star ng Dos).

"Gusto ko rin pong pag-aralin ‘yung youngest sister namin ni Michelle," kuwento pa ni Ehra.

by Jun Lalin, Abante-Tonite

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites