<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 19, 2007

Gretchen Barretto says no to Showbiz Central

MATUTULOY na siguro ang Showbiz Central dahil naayos na ang problema kay Mo Twister, isa sa segment hosts ng showbiz-oriented show ng GMA-7.

Ibig kayang sabihin, pumayag na itong gawin sa TV ang controversial Forbidden Questions na ginagawa niya sa radio?

Samantala, nalaman naming in-offer si Gretchen Barretto na mag-host ng Showbiz Central, pero ’di totoong tinanggap ang offer at saka nag-backout dahil ’di pinayagan ni Tonyboy Cojuangco.

Si Gretchen daw ang talagang umayaw dahil ’di kayang matali sa isang show. Priority niya ang mag-amang Tonyboy at Dominique at family day ang Sunday.

Naisip din ni Gretchen na ’di siya puwedeng mag-travel kung may regular show. Pangit daw kung madalas siyang wala sa show at magmumukhang ’di dependable.

Para wala na lang problema, ’di na niya tinanggap ang offer.

Sayang, magkakatapat sana sila ni Ruffa Gutierrez, host naman ng The Buzz hangga’t walang nakukuha ang ABS-CBN na kapalit ni Kris Aquino. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites