<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 26, 2007

Impostora, nagsimula na ang taping

NAGSIMULA na ang taping ng Impostora, ang pinakabagong drama series ng GMA-7 na mala-Bakekang ang dating.

Ang pagpapakita ng pagiging bata nina Iza Calzado at Sunshine Dizon ang tema ng first taping day ni Direk Maryo J. delos Reyes.

Kasama rin sa cast ang kambal sa Surf ad na sina Charlotte at Chariz.

Ang target pilot nila ay sa June 2007. Ang balita, papalitan ng Impostora ang SuperTwins.

Samantala, tampok mamaya si Sunshine sa Magpakailanman episode, kung saan gaganap siya bilang Japayuking kinaliwa ng asawang iniwan sa Pilipinas.
Ang title ng episode, Isang Bahay, Dalawang May- Bahay.

Si Valerie Concepcion ang lalabas bilang kabit ni Romnick Sarmenta, asawa ni Sunshine. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites