<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, April 23, 2007

Jennylyn Mercado, ipinagtanggol si Patrick

TALAGANG mahal ni Jennylyn Mercado ang boyfriend na si Patrick Garcia. Siya ang nag-react sa naibalita ng Startalk last Saturday na binastos ng aktor ang staff ng talk show nang tumangging magpa-interview.

Ayon kay Manay Lolit Solis, sinalyahan daw ni Patrick ng pinto ng sasakyan ang staff ng Startalk sabay-sabing “natutulog ako!,” dahilan para makapag-komento ang TV host na natutulog na rin ang career ng aktor.

“Tita, tinanong ko po si Pat kung may ganu’ng insidente, wala naman daw po. Saka kilala ko po si Pat, hindi naman niya magagawa ang ganu’n.”

Ayon kay Jen, sa telepono lang nakausap ng Startalk staff ang handler ni Patrick at tinatanong nga kung puwedeng ma-interview ang aktor.

“Sabi po yata ng handler, natutulog si Pat. Ganu’n lang daw po,” kuwento pa ni Jen.

Unfair naman daw kay Patrick ang akusasyon, kaya itinutuwid niya ito. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites