<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, April 17, 2007

Lani Mercado, na touch kay Grace

Sinorpresa ni Sen. Bong Revilla si Lani Mercado sa kaarawan nito noong Biyernes.

Dumalo sa party ang buong pamilya ni Lani at mga malalapit na kaibigan, kaya tuwang-tuwa ang aktres.

Touched si Lani sa panganay niyang si Bryann Revilla na nag-organize ng surprise party sa Novu Restaurant sa Greenbelt, Makati .

Ang isa pang ikina-touch ni Lani ay si Grace Adriano daw ang unang-unang bumati sa kanya noong araw na iyun.

Natuwa siya dahil hindi kinalimutan ni Grace ang kanyang kaarawan.

Kahit hindi na ito girlfriend ni Jolo, tuloy pa rin daw ang kanilang komunikasyon at wala raw nabago sa pagtingin ni Lani sa anak ni Rosanna Roces.

Umiwas si Lani sa pagkokomento sa isyung dinala raw ni Rosanna ang kanilang apo sa karerahan.

"Ayoko nang mag-comment baka ma-misinterpret pa ito. Basta ang natitiyak ko lang, hindi naman nila ilalagay sa kapahamakan ang aking apo. Alam ko namang mahal na mahal nila si Gab," pahayag ni Lani.

Nagulat naman si Sen. Bong sa isyung iyan dahil wala siyang kaalam-alam na may ganung drama si Rosanna sa kanyang apo. Nag-"no comment" na lang ito.

Hindi na rin ito ipinarating ni Lani kay Jolo at baka ma-upset lang daw ito. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites