<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, April 15, 2007

Mag-inang Jean Garcia at Jennica...

Story conference bu kas ng Impostora at dalawa sa kasama sa cast ay ang mag-inang Jean Garcia at Jennica. Introducing sa teledrama ng GMA-7 ang 17-year-old at magandang dalagita at ka-love triangle niya sina Mart Escudero at Rich Asuncion.

High school graduate si Jennica at dahil bakasyon naman, pinayagan ni Jean na lumabas sa TV. Ayaw maging stage mother ng actress, kaya kinuha si Manny Valera na manager din niya para maging manager ng anak. Ipinatawag ni Wilma Galvante ang bagets two weeks ago at in-offeran ng show at ‘di na kailangang sumali sa StarStruck.

Nag-promise si Jean na ‘di magbabantay sa set habang nagti-taping ang anak at ayaw din nitong pagtawanan siya ng ibang mothers. Pababayaan niya itong dumiskarte para matuto.

Ninenerbyos si Jean at excited ang anak sa pagpasok sa showbis. Pinayuhan niya itong ‘wag maging sensitive at mataray, maging matapang ang puso at ‘wag magmaldita. Ang gustong iwasan ni Jean ay ikumpara sa kanya ang anak.

Samantala, second regular show ni Jean ang Impostora dahil kasama rin siya sa sitcom na Who’s Your Daddy Now? na magpa-pilot tomorrow. Love interest siya ni Joey Marquez at tila sanay nang nali-link sila. Wala raw romansang naudlot sa kanila’t di umabot sa panliligaw ang paglabas-labas nila at mas comfortable silang magkaibigan.

Hindi sinagot ni Jean ang tanong kung totoong dinoble ng Ch. 7 ang talent fee niya para ‘di na siya bumalik sa ABS-CBN. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites