<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 26, 2007

Magpakailanman, sanctioned by MTRCB

NA-SANCTION pala ng MTRCB ang Magpakailanman dahil sa episode last week, kung saan may sexy scenes sina Katrina Halili at Alfred Vargas.

Mabuti’t hindi na umabot sa suspension ang sanction, kaya tuloy pa rin ang airing ng drama anthology this week.

Kaya lang, dahil sa reaction ng MTRCB, naging careful ang MKM sa episode nila this week na Isang Bahay, Dalawang May Bahay.

Ang tsika’y iniksian ang dance number ni Valerie Concepcion para walang mag-react. Kasama rin sa cast sina Sunshine Dizon, Simon Soler at Romnick Sarmenta.

Speaking of Katrina, mabuti pala at late na ang time slot ng Lupin dahil baka ma-sanction din ang show sa sexy costumes at two-piece na madalas niyang isinusuot. Source.

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites