<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 12, 2007

Manay Lolit Solis, suspended

Pinatawan ng MTRCB si Manay Lolit Solis ng supension ng isang episode sa Startalk dahil sa sinabi nitong "puwerta" sa opening ng naturang showbiz-oriented talk show noong nakaraang Marso 31.

Sa seamless na bahagi kung saan ipinapasa na ng Eat Bulaga ang pagsisimula ng Startalk, sinabi ni Manay Lolit sa mga taga-Bulaga kung iku-cover din ba nila ang panganganak ni Julia Clarete pati ang paglabas ng baby sa puwerta nito?

Natigilan ang lahat nang binanggit iyon ni Manay Lolit pero kaagad namang binawi nila at nag-sorry na rin siya roon.

Hindi ito tinanggap ng MTRCB kaya nagpadala sila ng sulat sa GMA 7 at nagkaroon ng hearing kahapon nang hapon.

Nag-sorry uli si Manay Lolit sa dalawa niyang radio program, pero itinuloy ni Chairman Laguardia ang hearing at hindi na nito pinasama si Manay Lolit.

Baka nga naman madala na naman si Chairman Laguardia sa charm ni Manay Lolit at patawarin ito.

Mukhang desidido si Chairman Laguardia na ituloy ang suspension gaya ng ginawa niya noon kay Joey de Leon.

Kaagad tinanggap ni Manay Lolit ang suspension na iyon at hindi niya ito kinuwestiyon o ikaka-offend kay Chairman Laguardia.

Gusto pa sana ni Manay Lolit na puntahan ang MTRCB Chairman para magpaliwanag, pero hindi na rin niya itinuloy.

Naiintindihan ng Startalk host ang naturang desisyon.

Marami pa rin ang nag-react kung ano raw ba ang masama sa salitang "puwerta"?

Kung hindi mo ito pwedeng gamitin sa ere, ano ang pinakatamang term para hindi nakaka-offend sa mga manonood?

Aware siguro si Manay Lolit na hindi pwedeng gamitin ang salitang "keps," "kipay" o deretsahang "puke" kaya maaaring ang "puwerta" na ang naisip nitong pinaka-safe, pero sumabit pa rin. Source is here.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites