<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, April 21, 2007

Mark Herras, ibinalik sa 'Tiyanak'

Hindi pala sinipot ni Jennylyn Mercado ang story conference ng pelikula niyang Tiyanak sa Regal Films noong Miyerkules nang gabi.

Hindi na rin daw pinatuloy si Patrick Garcia dahil hindi na siya kasali at gusto raw ni Mother Lily na si Mark Herras ang isama.

Pahayag ni Mark, "Hindi naman ako tumanggi sa trabaho, kahit ever since at kahit anong klaseng role. Ang problema lang, maiilang lang ako kung kasama silang dalawa (Jennylyn at Patrick).

"Hindi maganda para sa akin na gumawa ng isang trabaho with them. Kasi, unang-una, dahil nandun iyung selos factor, eh.

"‘Di ba, parang pangit naman iyun na tiyak pagpipiyestahan ng mga tao ‘yan. Baka hindi lang ako makapagtrabaho nang maayos."

Wala rin daw kaide-ideya si Jennylyn kung sino na ang makakasama niya. Hindi naman daw siya mamimili kung sino ang makaka-partner niya sa pelikula.

Hindi rin daw siya naniniwalang tumatanggi si Mark na makasama sila ni Patrick. Pero kung iyun daw ang desisyon ni Mark, wala na siyang magagawa.

As of yesterday, nakausap uli namin si Direk Manny Valera at gusto raw ni Mother Lily na si Mark ang ka-partner ni Jennylyn. Malamang na si JC de Vera na raw ang ipapalit nila kay Patrick. Source.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites