<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 19, 2007

Mark Herras tumangging makatrabaho sina Jennylyn at Patrick

Pinakiusapan na si Mark Herras ng Regal Films, ng GMA Artist Center at ni Manay Lolit Solis na tanggapin ang pelikulang pagsasamahan sana nila nina Jennylyn Mercado at Patrick Garcia, pero tumanggi siya.

Okay lang daw kay Mark na makasama si Jennylyn o kaya’y si Patrick pero kung silang tatlo ang magkakasama at palalabasing love triangle, ayaw niya.

Matagal nang napabalitang gagawin ni Jennylyn itong Tiyanak na makakasama si Patrick, pero hindi nababanggit na kasama rito si Mark.

Naramdaman siguro ni Mark na magagamit lang siya sa pelikulang ito, kaya nagdesisyon siyang huwag tanggapin ito. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites