<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, April 16, 2007

Pagtataray ni Gladys Guevarra kay Janno Gibbs

Hindi naipalabas nu’ng nakaraang Sunday ang pagtataray ni Gladys Guevarra kay Janno Gibbs sa S-Files dahil kinulang ng oras ang GMA-7 show.

Nakabuti naman, dahil nakarating sa singer-comedian ang pinagsasabi ni Gladys laban sa kanya.

Of course, hindi nagustuhan ni Janno ang mga naging patutsada sa kanya ni Gladys, kaya nakapagsalita din ito para i-defend ang sarili.

Sabi niya: “Komedyante ako. Parte ng trabaho ko ang punchline, so hindi ko maiiwasang gamitin siyang punchline.”

Sa pakikipagtsikahan pa namin ni Janno, naungkat ang tungkol sa dating away nila ni Gladys, na muntik pa ngang umabot sa demandahan.

Sabi ng singer-comedian, natural sa kanya ang pagiging palabiro. Ang kasalanan lang daw niya that time, hindi pa sila ganu’n ka-close ni Gladys nu’ng biruin niya ito.

Inakala raw tuloy ni Gladys, seryoso siya.

“Ako kasi kapag ’di mo talaga kilala, aakalain mong totoo ang mga biro ko. Hindi kasi ako tumatawa at seryoso habang nag-a-adlib,” paliwanag ni Janno.

Samantala, hindi pala kuntento si Pops Fernandez sa rason ng pag-atras ni Jomari Yllana sa pagtakbo bilang konsehal ng Parañaque.

Eh, may mangyari ba naman sa himutok na ito ng concert queen sa boyfriend? Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites