<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, April 22, 2007

Patrick Garcia, nag-give way sa pelikulang Tiyanak

Gaano katotoo na nag-give way na si Patrick Garcia sa pelikulang Tiyanak para lang matuloy si Mark Herras sa pelikula kasama ang ex-girlfriend nitong si Jennylyn Mercado?

Love triangle kasi ang istorya ng Tiyanak at obviously, magagamit ng husto si Mark sa publicity promo ng movie kung kasama sina Patrick.

At nagpasabi na nga raw si Mark na hindi niya tatanggapin ang movie dahil ayaw niyang magmukhang engot kapag naglalambingan sa set sina Patrick at Jen na tama lang naman.

Parang pinagtiyap naman ng tadhana dahil paalis si Patrick sa May 19 papuntang Alaska kasama ang buong pamilya para magbakasyon at sinabi na nga niya na hindi siya pupwedeng hindi umalis.

"Masasagasaan ang sked ng movie, kaya inalis na siya ni Mother (Lily Monteverde), hanap na lang ng iba," tsika sa amin ng taga-Regal.

More or less ay ipinagkatiwala na rin ni Patrick ang girlfriend niya sa ex-boyfriend nito at ang promise nga raw ni Jennylyn, "Magkaibigan na lang kami now ni Mark, wala na �yung nakaraan."

At least dito, mati-test nina Patrick at Jennylyn kung para sila sa isa�t isa talaga. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites