<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, April 13, 2007

Raymart natuwa sa pagkakabati ng magkapatid na Gretchen at Claudine

Samantala, natutuwa si Raymart sa pagkakabati ng magkapatid na Gretchen at Claudine na halos tatlong taon ding nagkaroon ng hidwaan.

Aksidenteng nagkasalubong kamakailan ang magkapatid sa S&R supermarket sa The Fort at nagbatian sila’t nagkaayos.
Sa mga interbyu ng da-lawa ay kinumpirma nilang nagkaayos na sila at kapwa sila masaya sa kanilang pagkakabati.
Ani Raymart, hindi niya alam ang buong pangyayari dahil maiksi lang ang kuwento sa kanya ni Claudine at wala siya roon nang maganap ang pagbabati ng Barretto sisters.

"Ganun naman dapat ang magkakapatid, eh! Normal lang ‘yon na magkabati sila. I’m happy kung magtutuluy-tuloy na ‘yon.

"Masaya si Claudine dahil kahit paano, parang nabunutan din siya ng tinik," pakli ni Raymart.
Nagulat din, aniya, si Gretchen nang makita si Claudine na ang laki-laki na ng tiyan.

Sa tanong namin kung posibleng ma-ging ninang ni Rodrigo si Gretchen, ang sagot ni Raymart, "Puwede. Bakit hindi, ‘di ba?"
Kasama ni Raymart sa Who’s Your Daddy Now? na magpi-premiere sa Lunes (Abril 16) sina Joey Marquez, Paolo Contis, Jean Garcia, Ms. Celia Rodriguez, Julia Lopez at Alynna Asistio. Visit the source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites