<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, April 29, 2007

Raymond Gutierrez, 2 ang naging gf sa Tate

KAHIT sa panginip, hindi pumasok sa isip ni Raymond Gutierrez na isang araw ay magkakatapat ang shows nila ng Ate Ruffa niya.

Kasama si Raymond sa Showbiz Central ng GMA-7, na magsisimula nang umere ngayong Linggo, kasama sina Pia Guanio at John Lapus.

Si Ruffa naman ay nananatiling guest co-host ng katapat nitong The Buzz sa ABS-CBN.

At any rate, dalawa pala ang naging girlfriends ni Raymond sa Tate. Ang huli’y high school sweetheart niya, pero pagbalik ng ’Pinas, nabaling ang pagmamahal ni Raymond sa TV hosting.

Loveless siya ngayon at mas type pagtuunan ng pansin ang pagpapalawak ng propesyong pinasok. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites