<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, April 28, 2007

Raymond Gutierrez and Showbiz Central

KINAILANGANG i-explain nang husto kay Raymond Gutierrez ang concept ng Showbiz Central bago tanggapin. Nang malaman kung paano tatakbo ang show, tinanggap niya ang offer.

Sa pilot ng programa bukas, ninenerbyos ito’t haligi ng TV industry ang makakatapat.

Makakatapat din niya ang ate na si Ruffa Gutierrez, isa sa hosts ng The Buzz at tinatawanan na lang daw nila ang pangyayari.

Hindi nila inisip na darating ang time na magkakatapat silang magkapatid.

“But it’s a healthy competition. Mas magiging exciting ang Sunday ng viewers. After SOP, diretso ako sa Showbiz Central. Magiging hectic ang schedule ko, but I’m ready and I’ll be prepared pati sa intriga sa akin,” sabi nito.

Hindi masyadong maninibago si Raymond dahil naging part siya ng Showbiz Haller portion ng S-Files with Toni Gonzaga and Teri Onor for two weeks bago inilipat sa ibang show.

Tiniyak nitong magtatagal siya sa show nila nina Pia Guanio at John Lapus dahil bago ang concept. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites