<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, April 22, 2007

Si Janno ang kaaway ni Gladys, pero si Bing ang nakikipaglaban

Wala sa original cast ng movie version ng Sinasamba Kita ang role ni Bing Loyzaga sa TV remake nito, dagdag ang role niya at walang pinagbabasehan, kaya medyo mahirap. Based na lang sa script ang atake niya bilang si Isabellita sa ibinigay sa pilot ng Sinenovela ng GMA-7 sa April 30, pagkatapos ng Muli.

Si Valerie Concepcion as Nora ang pahihirapan dito ni Bing at sa AVP, ipinakitang binuhusan niya ito ng isang lata ng pintura. Sanay na siya sa ganitong role at �di na magugulat ang viewers na muli siyang mapanood bilang kontrabida.

Hindi pala nakaiwas si Bing na tanungin sa nabuhay na isyu kina Janno Gibbs at Gladys Guevarra. Suwabe ito sa kanyang pagtataray, pero nag-react pa rin ang aktres.

"Ano ba ang gusto niya at binuhay na naman ang patay na isyu? Kung na-offend siya, ano kaya ang naramdaman ko? Sino ang magtatanggol sa akin kung ako ang na-offend at mas may karapatan akong ma-offend," panimula nito.

Hindi alam ni Bing kung ano ang nag-trigger ng galit ni Gladys kay Janno. Napanood na lang niya ito sa TV, basta ang alam niya, luma nang isyu ang inereklamo nito at mababaw para ito�y magalit at magbanta pang may ilalabas siyang panama sa asawa kundi ito titigil.

"Hihintayin ko ang ilalabas niya, pero hintayin din niya ang panama ko dahil may pinoprotektahan din ako. Paikutin man ang mundo, asawa pa rin ako ni Janno," pahayag ni Bing. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites