<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 25, 2007

Sugar Mercado sa Eat Bulaga?

Nabigla kami sa kumalat na balitang tanggal na raw si Sugar Mercado sa Eat Bulaga.

Pagkatapos matanggal ang tatlong Mr. Pogi, si Sugar na raw ang kasunod.

Hanggang kahapon ay napapanood pa rin namin si Sugar sa naturang noontime show.

Sinadya namin si Ms. Malou Choa-Fagar, pero ayaw niyang magkomento dahil wala pa raw utos ang mga boss na magbigay siya ng statement kung meron bang pagbabago sa Bulaga.

Kapag final na raw ang lahat at kung tuluy-tuloy na ito, nangako si Ms. Fagar na ibibigay niya ang announcement sa Startalk isa sa mga Sabadong darating.

Matagal nang pinag-usapang magkakaroon ng tanggalan sa Eat Bulaga pero wala naman kaming narinig na kumpirmasyon sa mga taga-TAPE.

Abangan na lang natin at baka sa susunod na buwan ay meron nang pagbabago.

Noong Sabado, tinaasan ng Eat Bulaga (23.3%) ang Wowowee (22.3%).

Inaasahang mataas uli ang Eat Bulaga sa Sabado dahil sa may malaking selebrasyon sila para sa kaarawan ni Bossing Vic Sotto. Abangan natin ‘yan! Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites