<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 18, 2007

Valerie Concepcion tinablan sa halik ni Marvin

Nakausap din namin si Valerie Concepcion sa shooting ng Daddy’s Angel, kung saan ay ginagampanan niya ang papel na asawa ni Marvin na ni-rape right after their wedding.

May kissing scene sina Marvin at Valerie’t kinakantiyawan ng staff dahil feeling nila ay nadala ang dalawa sa eksena.

Kuwento ng staff, after the take, nahuhuli nilang parating nakatitig si Marvin kay Valerie.

One-day shoot lang ang young actress dahil mamamatay agad ang kanyang karakter. Ganunpaman, sinigurado ng ng manager na si Tita Becky na hindi dehado ang alaga dahil markado ang role nito.

Samantala, ayaw munang isipin ni Valerie ang tungkol sa pambubuska sa kanya ng staff tungkol kay Marvin.

Yes, she’s available, pero hindi raw love ang priority niya ngayon.

Maraming nanliligaw kay Valerie, pero parang na-traumatize ang young actress sa pag-ibig.

Recently ay binibigyan sana niya ng chance ang isang basketball player, pero na-turn-off siya nang magpa-interview ito at itinanggi siya.

May masugid na manliligaw ngayon ang young actress na isang male TV host, pero gusto muna niyang makasigurado kung sincere ba talaga ang intensyon sa kanya.

Sa ngayon, masaya si Valerie sa takbo ng kanyang career dahil hindi nawawalan ng proyekto sa GMA-7.

Kasama siya sa sinenovelang Sinasamba Kita bilang isa sa lead stars along with Sheryl Cruz, Wendell Ramos and Carlo Aquino. Nasa cast din siya ng Love Pow. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites