<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 22, 2007

Alfred Vargas, happy with new house

Tuwang-tuwa si Alfred Vargas noong Linggo dahil nakapaglipat na siya sa bagong bahay niyang itinayo sa may Don Antonio Heights.

Matagal na siyang nakapaglipat doon pero noong Linggo ang official daw na paglipat dahil iyun din ang araw na pina-bless niya.

Kumpleto ang pamilya ng aktor sa blessing nito at humabol si LJ Reyes na galing sa SOP.

Karamihan sa mga inihanda ni Alfred ay galing sa Popoy’s Grill ni LJ kaya parang hindi break ang dalawa.

Ang dami pang mga litrato ni LJ sa bahay ni Alfred lalo na sa kuwarto niya. Natutuwa ang young star dahil nanatiling close pa rin daw sila.

Ang sabi ni Alfred, inaayos niyang magkabalikan sila ni LJ. Ayaw niyang madaliin dahil mas mabuting ganun na lang muna ang status ng kanilang relasyon.

Wala raw siyang nililigawan sa ngayon dahil si LJ pa rin daw ang mahal niya. Sana raw ay maayos nila at maging sila uli dahil botong-boto ang pamilya ni Alfred kay LJ.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites