<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, May 17, 2007

Angel Locsin at Marvin Agustin, halatang-halata ang kilos

Kahit sabihin nina Angel Locsin at Marvin Agustin na wala silang relasyon ay halatang-halata ang kilos ng dalawa nang makita namin sila kamakailan.

Walang masama kung sila na dahil pareho naman silang libre. Malaki ang nagawa ng pagsasama nila sa Asian Treasures kung saan ang kissing scenes nila ay ipinalabas ng house PR ng nasabing programa.

At least, kay Marvin na-link si Angel at hindi kay Robin Padilla na may asawa.

‘Yun ang una naming duda noon nang nag-uumpisa pa lamang ang Asian Treasures.

Pangit naman ang nasulat na masuwerte si Angel kay Marvin dahil mayaman na ito.

In fairness kay Angel ay marami na siyang na-invest at may sarili na siyang pera.

Bibili ba siya ng pagkamahal-mahal na Hummer kung wala siyang pera?

Ang mga bumibili ng ganoong kamahal na sasakyan ay sobra-sobra ang pera.

Sa dami ng commercial endorsements ni Angel ay sobra-sobra ang datung ng magandang aktres.

Source: abante-tonite.com

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites