<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, May 20, 2007

Boy2 Quizon may pag tingin kay Katrina Halili

May pagtingin pala si Boy2 Quizon sa kasamahang Katrina Halili sa programang Lupin (na patok din sa televiewers kahit medyo late na ito naipapalabas).

Ayon kay Boy2 ay nirerespeto niya si Katrina at hindi siya nagte-take advantage kahit may pagtingin siya rito.

Pero hinihiling niya sa kanilang director na si Mike Tuviera na sana ay magkaroon sila ng love scne ni Katrina. Ganoon?

Believe naman ang mga taga-Lupin sa sipag ni Katrina na kahit 24 hours itong nagtatrabaho ay hindi nagrereklamo at buhay na buhay ang sexy actress.

Bukod sa maraming trabaho sa GMA 7 ay super raket pa ito sa labas. Hindi na kami magulat na isang araw ay may mansion na si Kat, na matagal na niyang pangarap. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites