<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, May 25, 2007

Gelli de Belen birthday sa SiS

BIRTHDAY celebration ni Gelli de Belen sa Sis this Friday at maraming sorpresa ang handog niya para sa viewers.

May ballroom dancing sila ng asawang si Ariel Rivera, may duet sila ni Jay-R at magku-comedy kasama si K Brosas.

May interview siya sa mga kasama sa Impostora na sina Sunshine Dizon, twins Charisse and Charlotte Hermosa at Iza Calzado, na guest co-host habang wala si Carmina Villarroel.

May big surprise naman sa kanya ang mga anak na sina Joaqui at Julio Rivera at special guest ang sikat na political figure na nanguna sa nakaraang election.

Regalo ni Gelli sa sarili sa 34th birthday niya ang muling pagsabak sa drama.

May two-week special participation siya sa Impostora as the mother of twins Sara and Lara.

Na-miss nito ang drama, kaya kahit mabigat ang mga eksena’y nag-enjoy siya.

Ang pinaka-highlight ng role niya’y ang death scene na sa sobrang grabe ay pag-uusapan ng viewers.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites