<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, May 18, 2007

Janno Gibbs updates

Hindi pa namin nakakausap ang kampo ni Janno Gibbs kaya hindi namin kumpirmado kung totoong si Iwa Moto naman daw ang dinidiskartehan nito.

Ayon sa aming source, kapansin-pansin na raw ang sweetness ng dalawa sa taping ng Nuts Entertainment.

Nagsimulang pinagdudahan ang dalawa nang may nakakita raw kay Iwa na nasa kuwarto ni Janno nang nagkaroon ng SOP sa Golden Sunset Resort ni Ricky Reyes sa Calatagan, Batangas.

Itinanggi ito ni Iwa, pero isinusumpa ng nakakita na si Iwa raw iyun.

Nagkaroon daw ng out of town taping ang Nuts Entertainment na inabot ng gabi.

Nang na-pack-up daw ang taping may nakakita na sumabay si Iwa sa kotse ni Janno.

Kaagad na ipinarating daw ito sa Mommy ni Iwa kaya tinawagan si Iwa na bumaba sa kotse ni Janno.

Nakarating na raw ito sa GMA Artists Center kaya pinagsabihan na raw si Iwa na mag-ingat kay Janno.

Nag-comment pa raw si Janno na pati ba naman siya ay pinapakialaman na ngayon ng Artists Center?

Dagdag pang kuwento, hindi lang daw si Iwa ang dinidiskartehan ngayon ni Janno kundi pati raw ang Starstruck 4 winner na si Kris Bernal. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites