<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, May 31, 2007

Jennylyn Mercado ayaw humingi ng tawad kay Alessandra

Magkasabay na nag-promote ng Super Twins sina Alessandra de Rossi at Jennylyn Mercado sa SiS kahapon. Dedmahan pa rin sila at hindi napag-usapan ang tungkol sa kanilang gap.

Kabilin-bilinan daw na huwag silang tanungin tungkol sa kanilang alitan at huwag nang pagbatiin.

Parang wala lang na nairaos ang kanilang promo para sa pagtatapos ng naturang telefantasya.

Iniiwasan pa rin ni Alessandra ang mga tanong tungkol kay Jennylyn. Kaagad na tinatalikuran niya kami kapag napunta na sa ganung isyu ang aming tanong.

Bago umalis si Alessandra ay may one-liner siyang, "Hindi matatapos ‘yan hangga’t walang humihingi ng tawad," sabay talikod sa amin.

Nakorner din namin si Jennylyn at halatang gusto rin niyang iwasan ang tungkol kay Alessandra.

Kinunan namin siya ng sagot tungkol sa sinabi ni Alessandra.

"Hindi ako kailangang humingi ng tawad sa kanila. Wala akong kasalanan. Wala akong ginagawa sa kanila.

"Basta ako, nandito lang ako. Nagtatrabaho lang, wala akong inaano. Hindi ako naging palengkera kaya okay lang," pahayag ni Jennylyn.

Hindi na namin kinulit si Jennylyn kung si Alessandra ba ang tinutukoy niyang palengkera.

Malapit nang matapos ang shooting ng Tiyanaks at wala naman daw silang problema ni Mark Herras sa set.

Nandiyan pa rin ang konting ingat at baka maintriga. Aminado

si Jennylyn na si Mark pa rin ang unang lalaking maaring pagselosan ni Patrick Garcia.

Mapapanood sa Startalk ang kabuuan ng kuwentong ito nina Alessandra at Jennylyn.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites