<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, May 24, 2007

Jennylyn Mercado worried kay Patrick Garcia

Kabado at hindi mapalagay si Jennylyn Mercado ngayon dahil ilang araw na kasi silang walang communications ng boyfriend niyang si Patrick Garcia.

Simula nga noong umalis si Patrick papuntang Alaska, isang beses pa lang daw niya itong nakausap, at `yon ay noong nag-stop over pa ito sa Taipei.

Pupuntahan nga ni Patrick sa Alaska ang kanyang father.

Anyway, nakagugulat nga ang mga lumabas na tsismis na kesyo nasusunog ang mga telepono nina Patrick at Jennylyn dahil sa pag-uusap. Hindi nga kasi totoo ang tsismis, dahil wala pa pala silang communication hanggang ngayon.

Sa sobrang takot nga ni Jennylyn na baka may kung anong nangyari kay Patrick, tinawagan na niya pati ang sister ni Patrick na si Cheska Garcia. Pero, wala rin daw naisagot kay Jennylyn si Cheska, dahil siya man ay hindi pa rin nakakausap si Patrick mula noong umalis ito.

Anyway, pakunsuwelo na lang ng mga kaibigan ni Jennylyn sa kanya, baka walang signal sa lugar na pinuntahan ni Patrick, kaya hindi ito agad makakontak sa kanya ngayon.

Ang balita ko kasi ay nasa cruise si Patrick kasama ang kanyang ama. At kapag nasa gitna ka nga ng dagat, puwede ngang mangyari na mawalan siya ng signal sa telepono.

Dasal ni Jennylyn ngayon, sana ay agad siyang tawagan ni Patrick sa lalong madaling panahon.

Pero, nakakatuwa si Jennylyn, dahil kahit sobrang worried ito kay Patrick, tuloy pa rin ito sa pagtatrabaho. Subsob na subsob nga ang dalaga sa taping ng Super Twins nila ni Nadine Samonte, at sa syuting ng Tiyanaks nila ni Mark Herras.

Pero siyempre, panay pa rin ang dalangin niya na sana ay walang masamang nangyari kay Patrick. At sana ay safe na safe itong makabalik ng Pilipinas sa June 2.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites