<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 15, 2007

Mga Mata ni Anghelita, to replace Asian Treasures

NAG-IBA na naman ng plano ang GMA-7 dahil sa halip na Shaider ang ipalit sa Asian Treasures, Mga Mata ni Anghelita muna ang uunahin.

Si Jolina Marie Reyes, ang young Kristal sa Bakekang, ang gaganap na Anghelita. Another big break sa bagets ang magbida sa TV remake ng hit movie na pinagbidahan ng yumaong Julie Vega noon.

Kasama sa cast sina Marvin Agustin, Mark Herras at Lucy Torres-Gomez sa role ng Virgin Mary na magbibigay ng paningin kay Angelita.

Bagay sa misis ni Richard Gomez ang role dahil maamo ang maganda niyang mukha at sobrang puti.

Si Khryss Adalia ang napili ng Channel 7 na magdirek ng teledrama.

Ang unang plano pala ay ilagay sa Sinenovela block ang Mga Mata ni Anghelita, pero nabago ang plano at inilipat ito sa primetime block na mas marami ang nanonood. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites