<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 19, 2007

Michelle Van Eimeren, ok kay Regine Velasquez

Matapos magsalita ni Ogie Alcasid ay asahan na raw nating si Regine Velasquez naman ang magpapahayag ng kanyang panig tungkol sa kanilang romansa.

Sa kumpirmasyon ng relasyong Regine-Ogie ay biglang nagbalik sa alaala namin ang interbyu namin sa Songbird nu’ng Oktubre 2006 sa presscon ng pelikula nila ni Robin Padilla na Till I Met You.

Marami kaming nakuhang rebelasyon kay Regine sa nasabing interbyu. Dito niya buong ningning na inamin na hindi na siya virgin at meron siyang lihim na boypren na apat na taon na niyang karelasyon, pero hindi niya pinangalanan.

Sa nasabing interbyu ay makailang beses naming itinanong kay Regine kung si Ogie ba ang lalakeng ‘yon, pero makailang beses din niyang itinanggi na si Ogie ‘yon.

Mereseng nakukulitan na siya sa amin ay panay ang singit namin ng pangalan ni Ogie dahil napakalakas ng kutob namin na si Ogie ‘yon, pero matigas ang pagdedenay ni Regine at nagawa niyang palabasin sa amin na ibang lalake ang kanyang tinutukoy.

Hindi man kami kumbinsido ay tinanggap namin ang kanyang mga pahayag. Hanggang sa kalaunan ay unti-unti ring lumabas ang tunay na namamagitan sa kanila ni Ogie at dumating na sa puntong masyado na itong halata at mahirap nang itago pa.

Natuwa kami sa narinig namin na okey sina Regine at Michelle Van Eimeren. Ang nasabi pa sa amin ay ‘chummy’ raw ang dalawa at tila pabor si Michelle na si Regine ang naging kapalit niya sa puso ni Ogie.

Pero hihintayin namin ang pagkakataong ‘yon ni Regine na maihayag ang kanyang panig dahil gustung-gusto naming marinig kung bakit nagawa niyang ‘pasakayin’ at ‘paikutin’ ang press sa usaping ito at hindi niya nagawang magpakatotoo. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites