<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 26, 2007

Nude photo ni Polo Ravales, pinag-agawan

PINAG-AGAWAN ng mga bading ang publicity photo ni Polo Ravales para sa Silip. Kahit nakatalikod at puwet lang ang makikita, ginusto pa rin ng mga bading na meron silang kopya.

We’re sure, sila rin ang mauunang pumila sa opening ng Seiko Films movie sa June 6 at baka ulit-ulitin pa if only for that scene.

Alam ni Polo ang mga eksenang hubo’t hubad siya, kaya ’di nahirapan si Direk Joel Lamangan. May mga eksena na kahit ’di kailangang maghubad ng shorts, hubad ito nang hubad.

Nasilipan tuloy siya nina Francine Prieto at Diana Zubiri.

Funny ang description ni Polo sa dalawang leading ladies. Sabi nito: “Si Francine, sobrang haba ng legs at ’pag nakatayo ako, may nasa-site ako. Eye level ko ang boobs niya at may nakikita pa ako. Maliit si Diana at wala akong masyadong na-sight sa kanya.”

Sino sa dalawa ang gugustuhin niyang maging girlfriend kung sakali at bakit?

“Si Diana, dahil sakto kami sa height. Ang hirap-hirap nang mas matangkad ang girlfriend mo.”

For adult audience ang Silip at R-13 ang classification nito sa MTRCB. Hindi lang si Polo ang makikitang hubad, pati sina Francine at Diana.

Mas matapang pa sila sa actor dahil hindi naglagay ng plaster at tumakbo nang hubad. Nasanay daw sila sa Seiko, kaya nagpiyesta ang mga taga-Bogabong, Nueva Ecija, sa kasisilip sa hubad nilang katawan.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites