<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, May 10, 2007

Pati Ba Pintig ng Puso stars Yasmien Kurdi

Mabuti naman at ibinigay ng GMA ang Pati Ba Pintig ng Puso kay Yasmien Kurdi.

Si Yasmien ang lead role sa TV version ng Sharon Cuneta-Gabby Concepcion movie na ito of the mid-80s.

Premyo ito para sa underrated Yasmien na magaling sa Bakekang. That supporting role properly portrayed deserves a top role.

Si JC de Vera ang partner ni Yasmien dito. Supporting cast sina Eddie Guttierrez, Karel Marquez, Marco Alcaraz, Jennifer Sevilla at Kier Legaspi.

Si Gil Tejada ang director nito at malamang this week (baka ngayon) ang taping nito. Tumawa si Yasmien nang ikinuwento niya sa amin na nabasa na niya ang script.

"Day 5 pa lang, may kissing scene na kami," sabi niya. Ihinahanda rin ng GMA Records ang pangalawang album ni Yasmien. Ang pamagat: Love Is All I Need. Ito ay komposisyon niya at carrier single din ng album.

Bilib kami sa commitment ni Yasmien sa PETA at bilang vegetarian.

Active member siya ng international organization na PETA (People for the Ethical Protection of Animals).

Ayon mismo sa kanya, naalala niya ang "cruelty" sa pagpatay ng mga hayop para makain natin. Kaya naging vegetarian siya.

Wala pa siyang movie project pero baka by July, meron. Under negotiations pa lang ito. Source of news.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites