<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 19, 2007

Patrick Garcia and Jennylyn Mercado pakakasal na?

Last taping day ni Patrick Garcia sa Super Twins noong Huwebes at kahit walang eksena, present sa set ang girlfriend niyang si Jennylyn Mercado.

Sabi ng actress, PA siya ng boyfriend that time, as in, taga-gising.

Alam na namin ang mangyayari sa character ni Patrick as Billy at character ni Jen as Super S, pero bawal i-preempt dahil June 1 pa ang ending ng show.

Umalis kahapon si Patrick with his dad for a 10-day cruise, na magsisimula sa Vancouver, Canada, at magtatapos sa Alaska.

Walang ini-expect na pasalubong si Jen, basta umuwi lang na safe ang BF. First time nilang magkakalayo nang matagal mula nang magkarelasyon eight months ago.

Hindi kami makapagtanong nang maayos at wala rin silang concrete answer sa mga tanong dahil panay ang titigan at holding hands.

Masaya lang si Jen na tinanggap siya sa ST na walang kapareha at si Patrick naman, klik sa viewers ang tambalan nila ni Camille Prats.

Patrick is 25 years old at 20 naman si Jen. Sabi ng huli, nagwu-work sa relasyon nila ng older na BF.

Wala pa silang major away at nababalanse ang relasyon at career. Sila rin ang magkasama sa Angel of Love episode ng Angels.

Sabi ni Patrick ginayuma siya ni Jen, kaya very much in love siya rito. Naging mas open din siyang magpakita ng care sa GF, na never niyang ginawa dati dahil mahiyain.

Ang pinaka-sweet nitong ginawa ay nang puntahan sa Daranak si Jen noong May 15, birthday ng dalaga, para i-greet at samahan habang nagtatrabaho.

Napag-uusapan na rin nila ang kasal, pero wala pang plano. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites