<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 16, 2007

Polo Ravales, gustong ligawan si Rhian

Dumating si Polo Ravales sa intimate birthday dinner namin noong Huwebes sa Chin Plates (nasa may gilid ng Teriyaki Boy at McDonald’s sa Morato Av., Quezon City at pag-aari ng kaibigan naming si Jean Lim).

Inamin ng binata na hindi pa sila nagkakausap ni Ara Mina pagkatapos nilang mag-break.

Tinawagan namin si Ara, na noon ay nasa isang campaign sa Bataan.

Sinabi namin sa dalaga na kasama namin si Polo at ipakakausap namin sa kanya. Hindi tumanggi si Ara, kaya ipinasa namin ang cellphone namin sa binata.

Nagkumustahan ang dalawa at mukhang okey ang kanilang pag-uusap. Kahit halatang tensiyonado si Polo ay nangingiti-ngiti siya.

Sa tingin namin ay pwede pa ring maging magkaibigan sina Polo at Ara kahit break na silang dalawa.

‘Yung magkabalikan, mukhang malabo na yata ‘yon, dahil ang alam namin, type ligawan ni Polo ang Lupin co-star niyang si Rhian Ramos.

Noong nag-taping ng SiS sa isang resort sa Batangas sina Polo at Rhian ay sobra ang pag-aasikaso ng binata sa dalaga.

Ang dinig pa namin, kumain somewhere sina Polo at Rhian pagkatapos ng taping na ‘yon.

Nang tanungin namin si Polo tungkol kay Rhian, nangiti lang ang binata at tinanong niya kami kung bagay ba silang dalawa at kung hindi ba nililigawan ni Richard Gutierrez ang leading lady nito sa Lupin.

Teka! Hindi kaya magkaroon na naman ng isyu kina Rhian at Ara dahil sa item naming ito? Kung matatandaan, nagkaisyu kina Rhian at Ara a month ago dahil sa pang-iisnab ni Rhian kay Ara. Source of news.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites