<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 30, 2007

Prince Estefan at Lovi Poe, updates

Natitiyope ang Starstruck 4 first prince na si Prince Estefan kapag katabi si Lovi Poe dahil aminado ito noon pa na crush niya ang dalagita.

Ngayon ay sila na pinagpa-partner pagkatapos umalis ni Cogie Domingo patungong Amerika.

Hiyang-hiya si Prince nang nakausap namin sa presscon ng Bratt shirts kahapon dahil halos nag-iisa siya sa harap ni Lovi.

Inamin niyang malapit na siyang ma-in love kay Lovi at ang isa sa wish niya ay makasama raw niya ito sa kanyang kaarawan sa susunod na taon.

Pebrero 14 ang birthday ni Prince at Pebrero 11 si Lovi kaya pwede nila itong i-celebrate nang sabay.

Sa susunod na taon, sana raw ay maisama ni Prince si Lovi sa Iloilo para makita niya ang magandang tanawin sa kanilang lalawigan.

Ayaw ni Prince na isipin ng mga tao na gumigimik lang ito pero hindi pa raw sila pinag-partner, matagal na raw niya itong crush.

Kaya tuwang-tuwa ito nang sila na ang pinagtambal at ngayon ay partner pa rin sila sa ini-endorse nilang Bratt shirts. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites