<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 30, 2007

Richard Gutierrez, to go sexy?

SI Richard Gutierrez naman ang hinihintay ng mga fans ng Lupin na magpa-sexy.

Hit na hit sa mga kalalakihan ang pinakabagong primetime soap ni Richard na part ng GMA Tele Babad after Super Twins hindi lang dahil galing sa Anime ang kuwento kungdi na rin dahil kina Katrina Halili and Ehra Madrigal playing his assistants Ashley and Brigitte na palaging naka swimsuit or two piece at least once a week.

Siyempre, mas marami pa ring fans si Richard lalo na sa mga girls and pa-girl and siya naman ang hinihintay na magpa-sexy na rin baka umabot na sa ulap ang ratings kapag ginawa niya yun.

Siguro hindi pa sa current storyline kasi nakakulong pa rin si Lupin at itatakas pa lang siya nina Brigitte at Ashley at isa sa kanila, mahuhuli naman.

Ay si Janno Gibbs din as Inspector Clavio, hit din lalo na ang kaniyang ring tone na hinihingi sa PEX.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites