<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 15, 2007

Rochelle Pangilinan dinumog

NAKAPAGTATAKA, pero parang walang gaanong pumapansin at bumabati kay Joseph Bitangcol noong magparada sa pista ng Jaen, Nueva Ecija, kasama sina Rochelle Pangilinan, Louise Bolton, Jan Manual at Halina Ameri sa invitation ni Mayor Santy Austria.

’Yun pala, akala ng iba, dayuhang artista ang BF ni Sandara Park dahil blonde ang kulay ng buhok. Bagets kasi, kaya hindi na namin itinanong kung bakit siya nagpakulay ng buhok.

Mababait ang sumalubong sa mga artistang bisita. Superstar ang dating ni Rochelle Pangilinan, na pinanggigilan ng mga tagahanga.

Nasugatan pa nga si Rochelle dahil hindi maawat ng bodyguard na si Jun ang panggigigil ng fans sa Sex Bomb leader.

Pinaghahalikan naman ng kababaihan si Jan Manual at hinangaan sina Louise at Halina Ameri.

Napakaraming taong sumaksi sa parada, kasing dami ng dumalo noong May 5, kung saan naging panauhin naman sina Mae Rivera, Rain Moral, Hannah Villame at Faith Cuneta. Source of news.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites