<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, May 31, 2007

Rufa Mae Quinto, sasama kay Erik Santos sa Hong Kong

Katsikahan namin kahapon si Rufa Mae Quinto at inamin niya sa amin na wala siya sa Linggo sa SOP Rules dahil nagpaalam siyang sasama sa boyfriend na si Erik Santos sa Hong Kong.

May show kasi sa Hong Kong si Erik at gusto ni P-chi (palayaw ng sexy comedienne) na magkasama sila ng kanyang boyfriend sa dating Crown Colony, so, nagpaalam siya sa GMA 7 management at pinayagan siyang um-absent sa SOP Rules.

Kasabay na kaya ang ‘honeymoon’ sa bakasyon na ‘yon nina P-chi at Erik sa HK?

Anyway, ilang araw na ring sunud-sunod ang trabaho ni P-chi, kaya nagpapasalamat siya at kahit paano ay makakapagpahinga sila ni Erik sa HK (‘yun ay kung "patutulugin" siya ng kanyang boyfriend).

Pagbalik ng ‘Pinas (baka sa Miyerkules), sasabak uli sa trabaho si P-chi para sa isang bagong pelikula ng Viva Films (na malamang ay i-co-produce ng Star Cinema).

source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites