<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, May 28, 2007

Silip movie, PG13

PG 13 classification ang target ng Seiko Films para sa Silip, ang pelikula na magbabalik sa bold genre at pinagbibidahan nina Diana Zubiri, Polo Ravales at Francine Prieto.

Sinabi ng direktor na si Joel Lamangan na umaasa sila ni Robbie Tan (Seiko Films producer) na PG 13 ang ibibigay ng MTRCB sa kanilang sexy but suspense thriller project.

Nilinaw rin ni Joel na iba ang kuwento ng Silip sa Sidhi, ang pelikula na tinampukan noon nina Nora Aunor, Albert Martinez at Glydel Mercado.

Magkaibang-magkaiba ang kuwento ng Silip at Sidhi. Nagkataon daw na kapwa kinunan sa Bongabong, Nueva Ecija ang mga eksena ng mga nabanggit na pelikula.

Bukod dito, tatlo ang pangunahing tauhan sa Silip at tatlo rin sa Sidhi.

Nahirapan si Polo sa kanyang ginampanan na karakter dahil umikot lamang sa tatlong tao ang kuwento ng Silip.

Napanood na namin ang rushes ng Silip. May tip kami sa mga nagbabalak manood. Hintayin ninyo ang closing credits dahil inilagay ng Seiko Films ang mga sexy scene nina Diana at Francine bilang bonus. Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites