<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 09, 2007

Sugar Mercado and Ruby Rodriguez, palalayasin na sa Eat Bulaga!

Naawa naman kami kay Eat Bulaga dancer Sugar Mercado dahil napalayas daw ito sa bahay na inuupahan niya sa New Manila, Quezon City dahil hindi niya nababayaran ang rentang P10,000 kaya’t dalawang gabi raw siyang sa kotse niya natutulog.

More than a year tumira si Sugar sa nasabing lugar kasama ang tiyahin para malapit sa trabaho niya araw-araw.

Kulang ang perang kinikita ngayon ni Sugar kaya naman panay ang tanggap niya ng raket para makapag-down sa bahay na susunod niyang titirhan at as of now, kinukupkop daw siya ni senatoriable Tessie Aquino-Oreta hangga’t hindi pa ito nakakatayo sa sariling paa, hoping naman si Sugar na hindi siya pababayaan ng tiyahin nina Noynoy at Kris Aquino.

At sa press launch ni Christopher de Leon ay tinanong namin ang over all chairman ng Eat Bulaga na si Malou Choa-Fagar kung alam niya ang problema ni Sugar.

"First and foremost, hindi ako ang manager, ha. Let me tell you muna, baka akalain ng iba na ako ang manager ni Sugar. Pangalawa, puwedeng kulang nga ang kinikita niya sa Bulaga kasi marami siyang tinutulungan at magkano lang ba naman ang kikitain mo ro’n," esplika ng bossing ng TAPE Inc.

Pero as of now daw ay bisi-bisihan si Sugar sa mga out-of-town rakets niya sa mga kandidato at hindi rin daw truliling tatanggalin siya sa EB.

Tinanong din namin kay Malou ang tungkol kay Ruby Rodriguez na talagang malakas ang ugong na tsugi na sa EB, "Ang alam ko, hindi, pero paalis siya for a series of shows sa States kaya mawawala siya," mabilis uling sabi sa amin ni Ms. Fagar. Visit the Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites