<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, May 28, 2007

Sunshine Dizon tinawanan ang katangahan

Hindi nagpa-lipo si Sunshine Dizon para pumayat, bilang paghahanda sa bago niyang teledrama sa GMA na Impostora.

Tsika niya sa amin sa presscon ng Impostora, bago pa nagtapos ang Bakekang ay kinausap na siya ni Ms. Wilma Galvante (SVP for Entertainment ng GMA) na magkakaroon siya ng bagong show at kailangan niyang mag-lose ng weight para sa role niya rito.

Gradually ay nagawa niyang mag-lose nang mga 20 lbs. Tapos, about a month ago ay kinuha siyang endorser ng Marie France (slimming center) na tumutulong ngayon para i-tone ang body niya.

Walang surgery na ginawa sa kanya ang Marie France. Thrice a week ay nagpupunta siya roon para sa dalawang non-surgical treatments -- ‘yung tinatawag na ‘FMS cold wrap’ na binabalot ang buong katawan niya at ‘yung ‘physique’ na dinidikitan ng pads ang katawan niya na kino-contract ang muscles para i-tone at i-shape ang kanyang body at huwag itong mag-sag.

Sinabayan niya ito ng pagdidiyeta at aminado si Sunshine na hirap siyang magpapayat. Medyo nag-gain siya nang 5 lbs. kamakailan dahil sa pagkakaospital niya nang five days, na 24 hours siyang naka-dextrose.

Hindi siya mabigyan ng proper medication that time dahil masyadong mababa ang blood pressure niya.

Aniya, dala ng ‘katangahan’ ang freak accident niya sa banyo na naging dahilan ng pagkakaospital niya.

Habang nagsa-shower ay sinabon daw niya ang dalawang paa niya at pagbalik niya ng sabon ay bumagsak siya nang patalikod. Sumabit siya sa kanto ng sliding glass door ng banyo niya, buti na lang at hindi masama ang bagsak niya at medyo nagkapasa lang siya.

Okey na siya ngayon kaya tinatawanan na lang niya ang katangahan niya.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites