<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, May 17, 2007

Teri Onor, wagi bilang vice-mayor

Ibinalita rin sa amin ni Tito Jun Nardo na nagwagi ang alaga niyang si Teri Onor bilang vice-mayor sa Abucay, Bataan.

"Yez! Panalo si Teri! Landslide! ‘Kalokah, di ba?" text sa amin ni Tito Jun.

Inaasahan din ng mga loyal Vilmanians ni Mayor Rosa Vilma Santos-Recto na makaka-landslide si Ate Vi bilang gobernadora ng lalawigan ng Batangas.

Samantala, ang paboritong ka-loveteam ni Ate Vi na si Christopher de Leon ay nasa ikatlong puwesto sa labanan bilang bise-gobernador ng Batangas.

Ayon sa huling talaan na nakita namin ay nakauungos kay Boyet sina Jose Leviste at Edwin Ermita.

Nabanggit sa amin ng magkapatid na Ian at Kenneth de Leon na gusto sana nilang ikampanya ang kanilang Daddy Boyet sa huling hirit nito nu’ng Sabado pero pinigilan daw sila nitong pumunta dahil medyo delikado na ang sitwasyon sa Batangas.

Sa sobrang kabisihan ni Ian ay never niyang naikampanya ang kanyang ama kahit isang beses.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites