<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, May 31, 2007

Yasmien Kurdi: Love is all I need

NAGING labis na matagumpay ang unang album ni Yasmien Kurdi.

Masasabing chart-topping ang debut album ng dalaga na ini-release dalawang taon na ang nakalilipas. Ngayon, muling nagbabalik si Yasmien sa music scene matapos maging abala sa iba’t ibang shows na kanyang kinabilangan. Matagal na rin mula noong inilabas ang unang album ni Yasmien at sa wakas, tapos na ang paghihintay ng mga fans.

Inihahandog ng GMA Records ang pangalawang album ni Yasmien , ang Love Is All I Need.

Iba na namang Yasmien ang makikita nila sa cover ng album. Isang mas maganda at mas mature na dalaga ang isinasalamin ng Love Is All I Need kumpara sa teeny bopper na Yasmien sa In the Name of Love. Kung dito ay nag-focus si Yasmien sa pop songs, medyo maiiba ang tunog niya sa kanyang sophomore album.

Tulad ng ating young star na umangat at mas lalong sumikat sa loob ng dalawang taon, nag-evolve din ang style ni Yasmien at makikita ito sa Love Is All I Need.

Hindi mawawala ang pop songs sa album ni Yasmien at sinamahan pa ito ng inventive collaborations na sinuportahan naman ng GMA Records. Kasama sa mga nag-produce ay sina Mi-guel Alcaraz at Michael Dizon ng Sandwich, Alwyn Cruz at Rene Salta at kaabang-abang ang mga resulta nito sa album.

Maririnig na sa radyo ngayon ang first single ni Yasmien na Kisapmata, isang sikat na rock an-them na nilagyan ng pop flavor. Mapapanood na rin sa mga music channel ang video ng kanta sa di-reksyon ni Milos Curameng.

Sa carrier single pa lang ay mababanaag na ang pagkakaiba ng Love Is All I Need kumpara sa In the Name of Love at mapapansin ang mas personal na style ni Yasmien sa pag-atake sa kanta.

Kasama sa album ang songs tulad ng Give Me A Sign, Wishing Well, at One Day. Sa awiting Even If, isang young Sarah Mc-Lachlan daw ang dating ng boses ni Yasmien. Tunay na nahasa ang vocal technique niya at mapapakinggan ito sa iba’t ibang numbers sa kanyang album.

Rock ang tunog ng Hayaan Mo Na na isang col-laboration kasama sina Mong Alcaraz at Mike Dizon ng bandang Sandwich. Electronica at dance naman ang genre ng Candlelight Romance kung saan mapakikinggang manipulated ang boses ni Yasmien na typical sa genre na ito.

Isa pang mahalagang component sa album ang title track na Love Is All I Need na sinulat mismo ni Yasmien. Ito ang unang su-bok ng dalaga in songwri-ting at maganda ang kinalabasan nito na may lyrics na: “Climb a mountain and touch the clouds, sing a song in different sounds.” Isang importante at malaking hak-bang ito para sa music career ni Yasmien.

Pag-arte ang forte ng niya. Sari-saring pagganap ang mahusay na nagampanan niya. Sa bawat role, iba’t ibang persona ang kailangan niyang mahalin at pag-aralan. Hindi nalalayo ang kanyang follow-up album sa kanyang forte --acting.

Sa bawat kanta naman, ibang Yasmien ang ating maririnig.

Mula sa pagiging pop princess, isang mas mature babae na ang ating mapa-kikinggan, nag-evolve at mas adventurous sa iba’t ibang style.

Mabibili na ang Love Is All I Need album na mula sa GMA Records, distributed by Paragon Music Corporation at Universal Records. Pinapasalamatan ang Yehba Mobile Instant Messenger, Skechers, at Hard Rock Cafe Makati.

Mapapanood din si Yasmien sa kanyang mall tours mula sa SM Supermalls, 97.1 Barangay LS Forever at Derecho 101.1 Yes! FM, at Yehba Mobile Instant Messenger, at Ske-chers sa June 2 - SM Dasma-riñas, June 9 -SM Pampanga, June 16 - SM North Edsa, June 23 - SM San Lazaro at June 30 - SM Marilao.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites