<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, June 24, 2007

Angel Locsin at Marvin Agustin, bibili ng bahay sa London para gawing love nest

ANG drama naman nina Angel Locsin at Marvin Agustin ay walang aminan ng relasyon. Hanggang sa pagiging ‘close’ lang nila ang palagi nilang sinasabi sa press people.

Napabalita ang isyu ng relasyon nina Angel at Marvin nang magkasama sila sa Asian Treasures. May mga nakapupuna kasing super-close sila at laging magkasama sa set. Bukod dito, ‘sila pa rin ang magkasama sa mga out-of-town at out-of-the country tapings ng AT.

Balitang si Marvin ang nagturo kay Angel na pag-aralan muna nang husto ang anumang business na gusto niyang papasukan. Ibinibigay daw ni Marvin ang mga sikreto kung papaanong naging matagumpay siya sa restaurant business.

At si Marvin daw ang nagpayo kay Angel na mag-aral sa ibang bansa tungkol sa negos-yong balak niyang pasukin. Kaya nga ipinasiya ng aktres na magpunta sa London para mag-aaral doon ng fashion designing.

Pero, double-purpose pala ang pagpunta sa London ni Angel. Balita kasing susunod si Marvin doon. May tsismis pa kaming nasagap na plano raw ng dalawa na bumili ng bahay o condo sa London para gawing ‘pugad’ ng lihim nilang pagmamahalan.

Samantala, tuwang-tuwa ang mga artistang pumunta sa Beijing, China. Kasi, gulat sila sa ganda ng lugar. Lalo na si Robin, sobrang tuwa raw ang naramdaman nang nakita nito ang Forbidden City. Namangha siya sa ganda ng lugar.

Kasalukuyang ipinapalabas ang Great Wall of China Adventure ng Asian Treasure.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites