<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 22, 2007

Angel Locsin nagpa-tutor kay Gina Alajar

ALMOST P20 million ang budget ng Eagle Eyes Entertainment Productions Inc. sa pelikulang Angels. First venture ito ng magkasos-yong Angel Locsin and her manager na si Becky Aguila.

Trilogy movie ang Angels. Ang una ay ang Angel of Mine ni Angel Loc-sin at ng batang si Eunice ‘Charming’ Lagunsad. Excited si Angel and thankful dahil si Gina Alajar ang kanyang direktor. Noon pa ay gusto ni Angel na maidirek siya ni Gina and at the same time ay ma-turuan siya sa pag-arte.

Sa Angel of Love naman na idinirek ni Mark Reyes ay ang loveteam ni-na Jennylyn Mercado and Patrick Garcia. Dito, ipinakita ng writer na si Gina Tagasa kung paanong nagkaibigan ang isang rock band singer (Jenny) at conservative classical music fan (Patrick).

Ang third episode ay ang Daddy’s Angel. Dito naman ay muling ipapakita ni Marvin Agustin kung ga-ano siya kahusay na aktor. Kasama niya rito ang batang si Nash Aguas and take note, si Dingdong Dantes ang direktor ng episode na ito.

Palabas na ang Angels sa mga paborito ninyong sinehan.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites