<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 22, 2007

Angel Locsin's shampoo commer­cial sa Bangkok

Kasalukuyang nasa Bangkok, Thailand si Ms. Becky Aguila ka­sama si Angel Locsin for a shampoo commer­cial nang makausap namin kahapon, Huwe­bes para alamin ang ki­ni­ta ng pelikulang An­gels na nagbukas last Wednesday.

“Wala pa akong figures, pero sabi sa akin, malakas naman daw maski na umulan at hope­fully, lumakas lalo siya the coming week­end dahil bakasyon na ng mga estudyante, and we are very happy be­cause it was Rated B by the Cinema Evaluation Board,” tinig ni tita Becky sa kabilang linya.

Bukas, Sabado pa ang dating ng dala­wang producers ng An­gels at doon palang daw nila malalaman ang figures.

Samantala, excited na uli si Angel sa next pro­ject ng Eagle Eye Production dahil sina Jennylyn Mercado, Patrick Garcia at Nash Aguas ang bida na idi­direk naman ni Ding­dong Dantes.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites