<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 28, 2007

Asian Treasures ends tomorrow

Magtatapos na bukas (Biyernes, Hunyo 29) ang adventure series ng GMA Network na Asian Treasures.

Mula sa malawakang treasure hunt na nagdala sa mga manonood sa Corregidor, Palawan, Benguet, Surigao, Thailand at China, matutunghayan na ang pagdiskubre sa pinakamimithing Asian treasure.

Makukumpleto na sana nina Gabriela (Angel Locsin), Elias (Robin Padilla), Hector (Marvin Agustin) at Ingrid (Diana Zubiri) ang mga anting-anting na kinakailangan para matunton ang hidden Asian treasure ngunit tuso pa rin si Wakan (Eddie Garcia).

Nalinlang ni Wakan si Gabriela na isuko sa kanya ang mga anting-anting kapalit ng kalayaan ni Lolo Julian (Joonee Gamboa).

Ipinagpatuloy ng grupo ang paghahanap sa Asian treasure at napag-alaman nilang nasa Bagumbayan ito.

Laking gulat nila nang makitang napapalibutan ng mga makapangyarihang Sudama ang monumento.

Umaatikabong labanan ang naghihintay sa grupo.

Eksplosibo ang pagtatapos ng Asian Treasures bukas pagkatapos ng 24 Oras sa GMA.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites