<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 16, 2007

Boys Next Door mataas ang ratings

Malaking hamon sa mga artistang kalahok sa bagong programang Boys Next Door (ng GMA 7) na mapanatili itong mataas ang ratings dahil papalit ito sa Magic Kamison na laging mataas ang ratings.

Simula Hunyo 24, mapapanood ang Boys Next Door tuwing Linggo pagkatapos ng MOVE ni Billy Crawford.

Nagtataka kami kung bakit tatapusin na ang Magic Kamison gayong consistent itong toprater.

Ayon sa PUM na si Rams David ay mamahinga ito sandali at babalik din. Bukas ang last airing ng Magic Kamison na pinagbibidahan ni Gladys ‘Chuchay’ Guevarra.

Ang Boys Next Door ay isang youth-oriented program na katulad ng Click.

Pinagbibidahan ito ng survivors at avengers ng Starstruck 3 kasama si Marky Cielo. Bukod sa kanila ay kasama rin ang batang lumabas sa commercial na ‘Kuya… Germs’ na si Justine Plummer. Cute ang bata, at kasama rin si Eunice ‘Charming’ Lagusad.

Ang naging bida sa preskon ay sina Kiko Junio at Jesi Corcuera.

Hindi namin alam kung showbiz lang ito pero hindi nila itinatago ang nararamdaman nila sa isa’t isa.

Hindi hadlang ang pagiging tomboy ni Jesi para hindi siya mahalin ni Kiko.

Napakaganda naman talaga ni Jesi at ang pagka-barako lang niya ang hadlang sa alindog niya.

Malaki ang chance na maging tunay na babae si Jesi dito.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites