<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, June 19, 2007

Cristine Reyes mapapa-sexy na!

JUST like her sister Ara Mina, sasabak na rin sa pagpapa-sexy si Cristine Reyes via her launching movie Green Paradise. Nag-photo shoot na sila ni Andrew Schimmer, ang magiging ka-partner niya.

It won’t be that daring naman daw, we were told, just enough to titillate the audience dahil the producer still wants its movie to be shown sa SM cinemas.

Sa July pa sisimulan ang principal photography. Of course, magpapaturo si Cristine sa kaniyang ate Ara dahil sabi niya nga, expert na ang ate niya rito.

Si Ara ay nagsimula sa That’s Entertainment, nagpaka-sexy hanggang sa makilala bilang isa sa pinakamagagaling na actress sa he-nerasyon niya. Si Cristine naman ay StarStrucker na magpapa-sexy na ngayon.

Will she follow her sister na magka-award din?

* * *
SPEAKING of Ara Mina, ipapakita na this week ang tunay na katauhan ng kanyang Sister Anne Nicole character sa Lupin.

Got an early set of pictures for Lupin wherein Ara is shown not in her usual madre attire but in a Chinese looking wardrobe. Marami ang mabubunyag this week sa number one primetime soap ngayon ni Richard Gutierrez na part ng GMA Tele Babad after Impostora at isa na nga ang itinatagong sikreto ni Sister Anna Nicole.

Going back to Lupin tonight, malalaman na ni Inspector Clavio (Janno Gibbs) na si Xedricks at Lupin (Richard) ay iisa.

Sina Ashley (Katrina Halili) and Brigitte (Ehra Madrigal), magpapagali-ngan sa pagpapa-sexy, at kung sino ang papansinin sa kanila ni Adonis.

At si Avril (Rhian Ramos), may magtatangka na naman sa kanyang buhay.

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites