<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, June 19, 2007

Dennis Trillo ayaw magsalita sa pregnancy isyu ni Carlene

May dagdag na tsika sa “Definitely, I’m not the father of her child” (si Carlene Aguilar ang tinutukoy) na sabi raw ni Dennis Trillo sa isang kaibigan. From another friend, sabi naman nito, aakuin niyang siya ang ama ng baby ‘pag sinabi ni Carlene. Kaso, idine­nay nitong ang actor ang ama nang ipinagbu­buntis nang magkita sila ni Lhar Santiago sa Los Angeles.

Hindi pa nai-inter­view si Dennis sa preg­nancy issue ni Carlene at wala raw siyang sa­sabihin. Sa maraming naka-line up na trabaho ang focus nito ngayon at excited sa first team-up nila ni Judy Ann San­tos sa Regal. Kahit ayaw munang gu­mawa ng horror movie, ‘di natanggihan nang i-offer ang Kulam to be direct­ed by Jun Lana at sa June 21 na ang shoot­ing.

Si Dennis din ang tampok sa next Sine Novela series na Kung Mahawi Man Ang Ulap oppo­site Nadine Sa­monte. Role ni Chris­topher de Leon sa Viva Films movie ang ga­gam­panan ng actor at role naman ni Hilda Koronel ang gagam­panan ng young actress. First team-up nila ito at umaasa ang GMA-7 na magki-klik din gaya sa loveteam nina Yasmien Kurdi at JC de Vera sa Pati Ba Pintig ng Puso?

Source.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites